Карлівський завод сухого молока фактично переобладнаний на випуск сиру за французькою технологією фірми DANONE. Запропановна ТОВ «Ретех-центр» технологія очищення стічних вод скорегована французьким фахівцем Франсісом Гро наведена нижче.

Головні показники проекту

забруднення стічних вод на вході:

   ХСК=3700 мг/л

   БСКп=2056 мг/л

В основі роботи даного комплексу очисних споруд лежить принцип біологічного очищення . Процес відбувається в спеціальному анаеробному реакторі завдяки діяльності живих мікроорганізмів. Основними поживними речовинами для них є азот , фосфор і сірка, а продуктами виділення - біогаз , який використовується для потреб підприємства. Використання біогазу забезпечує зменшення споживання природного газу метану на котельні підприємства ( це близько 2 - 3 тисяч кубометрів біогазу на добу). Економія від

Інститутом біоорганічної хімії і нафтохімії НАНУ розроблена методика реагентного окислення фільтрату полігону  №5,  з подальшою нанофильтрацією  на установці ROCHEM. Також  розроблена методика зв’язування місцевими природними матеріалами, вилучених з фільтрату небезпечних речовин, та їх захоронення у тілі полігону.


На фото нижче: -проведення

Search